Zantedeschia (Calla)

Zantedeschia (Calla), Aronskelk, voornamelijk zomerbloeiende, niet winterharde kuipplant. Z. aethiopica blijft ‘s winters in huis of in de kas groen en kan dan ook doorbloeien. De andere soorten zijn vrij klein blijvende potplanten die in de herfst bovengronds afsterven. Regelmatig bijmesten in het groeiseizoen. Voor een betere bloei zijn alle cultivars (met uitzondering van aethiopica) behandeld met een groeistof. Klimaatzone 8-9.

Zantedeschia (Calla)