Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via een website van Verberghe.nl, zoals Verberghe.nl, Blumenzwiebel, of Eurobulb.nl (‘de website’). Verberghe.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt uw privacy belangrijk. Verberghe.nl houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Verberghe.nl verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die u zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van uw bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van uw bestelling, het bevestigen van uw bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van uw bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

·        Naam

·        Adresgegevens

·        Contactgegevens

·        Bestelling

·        Betaalgegevens

·        Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2. Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van uw klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

·        Naam

·        Adresgegevens (voor zover van toepassing)

·        Contactgegevens

·        Betaalgegevens (voor zover van toepassing)

·        Opmerkingen (voor zover van toepassing)

3. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij uw wensen, kunnen de gegevens die u aan de klantenservice verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Verberghe.nl (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

·        Naam

·        Eventuele beoordeling

4. Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om u (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe producten updates (e-mail en post), ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat u hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van uw bestelling in de zin van de GDPR. Mocht u de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kunt u uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

Het gaat om de volgende gegevens:

·        Naam

·        Contactgegevens

·        Postcode

5. Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Verberghe.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

·        Locatiegegevens

·        IP-adres

·        Internetbrowser en apparaattype

·        Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoon-tv-en-post/cookies#faq

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@verberghe.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Verberghe.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen uw gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Verberghe.nl verwijdert uw meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van uw bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij u te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van uw bestelling. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met anderen

Verberghe.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden uw persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

  • Software providers

  • Implementatie partners

  • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verberghe.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Verberghe.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop uw persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht alle gegevens die wij over u verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder reden uw persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens u niet relevant zijn voor ons selectieproces, kunt u contact met ons opnemen. U kunt zich hiervoor wenden tot info@verberghe.nl. Verberghe.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als u andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan staan wij u graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als u tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

Beveiliging

Verberghe.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@verberghe.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Contactgegevens

Adres vestiging:


Zuider Leidsevaart 12

2182 ND Hillegom
Email: info@verberghe.nl

Tel: +31 (0)252-728100