In 2007 is een nieuwe groepsindeling gepubliceerd:

Groep 1 Galaxy Groep:
enkelbloemig, bloemdiameter groter dan 16 cm, bloembladeren overlappend voor meer dan 50% en elliptisch, ovaal, eirond of omgekeerd eirond van vorm. Meestal staat het vlak dat gevormd wordt door de gespreide bloembladen parallel aan de steel van de bloeiwijze. 

Groep 2 Diamond Groep:
enkelbloemig, bloemdiameter 12 tot en met 16 cm, bloembladeren overlappend voor meer dan 50% en elliptisch, ovaal, eirond of omgekeerd eirond van vorm.

Groep 3 Colibri Groep:
enkelbloemig, bloemdiameter kleiner dan 12 cm, bloembladeren overlappend voor meer dan 50% en elliptisch, ovaal, eirond of omgekeerd eirond van vorm.

Groep 4 Double Galaxy Groep:
gevuldbloemig, bloemdiameter groter dan 16 cm, bloembladeren overlappend voor meer dan 50%.

Groep 5 Double Diamond Groep:
gevuldbloemig, bloemdiameter 12 tot en met 16 cm, bloembladeren overlappend voor meer dan 50%.

Groep 6 Double Colibri Groep:
gevuldbloemig, bloemdiameter kleiner dan 12 cm, bloembladeren overlappend voor meer dan 50%.

Groep 7 Spider Groep:
enkelbloemig, elke bloemdiameter, bloembladeren niet of nauwelijks overlappend en lancet- of lijnvormig, stamper en meeldraden steken uit de bloem en maken integraal deel uit van de sierwaarde, de lengte en breedte van de binnenste drie bloembladen verhouden zich als circa 12:1.

Groep 8 Butterfly Groep:
enkelbloemig, elke bloemdiameter, bloembladeren minder dan 50% overlappend en smal elliptisch van vorm met tenminste drie eivormige tot omgekeerd eivormige bloemblaadjes, stamper en meeldraden ongeveer even lang als de bloembladen, de lengte en breedte van de binnenste drie bloembladen verhouden zich als circa 8:1 of kleiner. Meestal maakt het vlak gevormd door de gespreide bloembladen een hoek van ongeveer 60 graden met de verticale as van de steel van de bloeiwijze.

Groep 9 Trumpet Groep:
enkelbloemig, elke bloemdiameter, lange trompetvormige bloem.